Wat gebeurd er met mijn data?

Data is een steeds belangrijkere asset binnen bedrijven. Niet voor niets wordt gezegd dat data het nieuwe olie is voor veel industrieën. Data is hoe informatie wordt geclassificeerd, uitgewisseld, opgeslagen en, na correcte analyse, nieuwe kennis wordt gegenereerd. Hoe beter en soepeler dit proces loopt, hoe beter u in staat bent om uw concurrenten een stap voor te zijn.
Het is daarom ontzettend van belang om duidelijk inzichtelijk te hebben wie toegang heeft tot uw data.

Welke data wordt via SCSN gedeeld?

SCSN focust zicht op administratieve order informatie, de zogenaamde purchase-to-pay informatie. Onderstaande afbeelding laat de verschillende types informatie zien wat via SCSN kan worden uitgewisseld. Voor een compleet overzicht, inclusief alle details, Semantic Treehouse.
Informatietypes wat via SCSN kan worden uitgewisseld.
Zoals u kunt zien gaat het met name om orderinformatie, zoals de offerte, de order zelf, pakbonnen, facturen, et cetera. Omdat een deel van de SCSN gebruikers made-to-order producten produceert, kan een order relatief veel informatie bevatten zoals technische tekeningen en 3D schetsen.

Wanneer deel ik deze data?

De beschreven datatypes worden allemaal door uzelf actief gedeeld, met de door u geselecteerde klanten of leveranciers. In uw ERP-systeem geeft u aan welke informatie u met welke ketenpartner wilt delen. Het SCSN zorgt dat deze informatie daarna op een juiste manier op de juiste plek terecht komt. Uw klanten en leveranciers hebben niet automatisch toegang tot uw systemen, de data moet namelijk actief door uzelf worden gedeeld.

Wie kan mijn data inzien?

Zoals reeds is toegelicht op de Service Providers pagina beschikt u als eindgebruiker over een service provider. Deze service provider verzorgt de koppeling met het SCSN. Uw klanten en toeleveranciers beschikken ook over een Service Provider, dit kan een andere provider zijn als u heeft gekozen.
Op het moment dat u data deelt met bijvoorbeeld een toeleverancier dan zal uw ERP systeem contact maken met uw service provider. Uw informatie wordt versleuteld gedeeld met uw service provider en doorgezet naar de service provider van uw toeleverancier. Hier wordt de echtheid van informatie gecontroleerd en wordt deze ingelezen in het ERP-systeem van uw toeleverancier.
Belangrijk om te weten is dat er geen centrale tussenpersoon is binnen SCSN die alle data kan inzien. De Stichting SCSN heeft geen toegang tot de uitgewisselde informatie omdat deze direct tussen de eindgebruikers wordt uitgewisseld, zogenaamd: peer-to-peer.

Wat weet de Stichting SCSN over mij?

De Stichting SCSN heeft geen inzicht in uw data en de data die u verzonden heeft naar uw klanten of leveranciers. Deze data wordt namelijk direct tussen u en uw ketenpartners uitgewisseld, met behulp van uw service provider. De enige informatie die de Stichting SCSN over u heeft is te vinden in het openbaar Adresboek. Het adresboek is een publieke lijst van aangesloten bedrijven. Per bedrijf is de volgende informatie beschikbaar:
  • Organisatie naam
  • Uniek ID
  • Ondersteunde berichten
  • Aangesloten service provider
Bovenstaande informatie is zogenaamde meta-informatie. Deze informatie is nodig voor het functioneren van het netwerk, maar bevat geen confidentiële informatie die u zelf uitwisselt met uw ketenpartners. Zo hebben zo min mogelijk mensen toegang tot uw informatie, waardoor u in controle blijft.