Welke impact heeft SCSN op mijn huidige IT omgeving?

Wanneer u lid wordt van een data ecosysteem zal uw IT omgeving worden geraakt. In dit hoofstuk wordt daarbij stilgestaan.
SCSN is specifiek in het leven geroepen om maakbedrijven te ondersteunen in het communiceren van administratieve processen (i.e. orders verzenden en orders ontvangen) door de keten heen. Dit kan doordat er een bepaalde standaard is afgesproken tussen de bedrijven onderling in het netwerk.
Concreet betekent dit dat wanneer Bedrijf A één eenheid van een bepaald type staal bestelt bij Bedrijf B, er direct duidelijk is over welk type dit gaat, wat de eenheid is (gewicht, afmetingen, etc.) en wat de prijs is die ervoor betaald wordt (bijv. inclusief of exclusief BTW).
Om mee te kunnen doen aan SCSN wordt er dus verwacht dat je als bedrijf conformeert aan die standaard. Dat vraagt allereerst een juiste ordening van de stamdata in je bedrijf op een gecentraliseerde plek. De connector moet in staat zijn orders automatisch te kunnen plaatsen in het ERP-systeem en deze direct vanuit het ERP-systeem te kunnen versturen. Dat vergt een conformatie aan de SCSN standaard, of een programma dat de vertaalslag maakt van de SCSN standaard naar uw ERP systeem en terug.

Wat als ik meerdere ERP-systemen heb over meerdere (dochter-)ondernemingen?

In het geval van meerdere IT systemen die administratieve taken uitvoeren, kan dat bijvoorbeeld betekenen dat er aanpassingen aan interfaces tussen systemen onderling gedaan moeten worden. Om zo uw systemen goed te laten interacteren met het SCSN netwerk en de berichten daadwerkelijk te kunnen ontvangen en verwerken. Je kunt er echter ook voor kiezen per systeem een connector aan te schaffen. Echter is dat afhankelijk van een heel aantal factoren, zoals de legale structuren van je bedrijf, de landen waarin de dochterondernemingen actief zijn en de hoeveelheid ERP-systemen die je binnen je bedrijf hebt.
Belangrijk om duidelijk te hebben voor je bedrijf is; vanuit waar wil ik dat de data wordt verstuurd naar SCSN en waar wil ik dat de data, die vanuit SCSN naar mijn systemen gaat, terecht komt. In de beantwoording kun je rekening houden met op welk plek binnen het bedrijf de interactie met SCSN moet plaatsvinden: afdeling, personen, systemen, dochterondernemingen, etc.
Het maakt SCSN niet uit hoe je de connectie maakt wanneer je meerdere dochterondernemingen hebt die gebruik gaan maken van het netwerk. Je kunt een enkele connector aanschaffen voor het gehele bedrijf en intern vanuit een centrale plek de data naar de juiste plek te brengen. Een andere mogelijkheid is om een connector per onderneming of systeem aan te schaffen. Voor SCSN is de connector als een simkaart (of een adres), waar je deze plaatst bepaald waar er data in je bedrijf kan binnen stromen en weer uit stroomt.
Uiteraard kun je via SCSN ook berichten naar je eigen ondernemingen sturen wanneer je meerdere connectoren hebt aangesloten op het netwerk.
Neem in je overweging mee dat het aansluiten van één of meerdere connectoren implicaties kan hebben voor de kosten. Bekijk dus altijd samen met je IT-leverancier(s) wat aansluiting op SCSN voor jou betekent.