De connector

Service Providers hebben verschillende standaard koppelingen met een divers portfolio aan IT-systemen opgezet waardoor ze eenvoudig bedrijven kunnen aansluiten op het SCSN-netwerk. De Service Providers hebben op hun beurt weer een koppeling tussen hun ERP systeem en het SCSN netwerk, en zo ook met alle andere Service Providers. Dit netwerk is sterk te vergelijken met het mobiele netwerk en netwerkproviders. Deze organisaties hebben onderling koppelingen en afspraken met elkaar afgesproken. Zo’n koppeling tussen een Service Provider en het SCSN netwerk wordt gerealiseerd via een connector. De connector is de stekker waarmee uw Service Provider wordt aangesloten op het SCSN netwerk, zie figuur hieronder.

Maak bedrijven kunnen zich aansluiten bij een Service Provider door een éénmalige koppeling. Eenmaal aangesloten kun je met elk bedrijf communiceren dat zich heeft aangesloten, ongeacht de Service Provider. Dit komt doordat de Service Providers met elkaar afspraken hebben en gekoppeld zijn via een connector.

Uiteindelijk biedt de Service Provider een generieke manier om de regels van SCSN uit te drukken en controleren zij hoe data gedeeld word en met wie. De Service Provider en de connector zorgen er dus voor dat inkomende en uitgaande berichten verstuurd en gecontroleerd worden conformerend aan de SCSN uitgangspunten.

Last updated