Stichting SCSN

De Stichting Smart Connected Supplier Network is een not-for-profit stichting gevestigd op de Brainport Industries Campus te Eindhoven. De Stichting SCSN is de voorzitter van de SCSN community en is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de SCSN standaarden.

Historie

De Stichting SCSN is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Brainport Industries, TNO en een koplopersgroep van maakbedrijven en ERP-leveranciers. Samen met deze partijen zijn in de afgelopen 10 jaren verschillende innovatieprojecten opgezet, waaronder het innovatieproject Schakels in de Keten. Dit traject maakt deel uit van het Innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst en is ondersteund door de provincie Noord-Brabant. In deze innovatieprojecten is de SCSN standaard en het onderliggend netwerk ontwikkeld.

De Stichting SCSN is opgezet om het lange termijn succes van de SCSN standaarden te waarborgen. Meer informatie over het beheer van de Stichting is te vinden op de SCSN-website.

Relatie met de community

De Stichting SCSN heeft een technisch en juridisch afsprakenstelsel opgezet. Dit afsprakenstelsel is gebaseerd op de principes van een open netwerk en data soevereiniteit: controle over uw eigen data. Dit afsprakenstelsel wordt gebruikt wordt geaccepteerd door elke SCSN service provider, waardoor er een uniforme manier van werken ontstaat. De service providers sluiten de gebruikers aan en daarom is er geen directe relatie nodig tussen de eindgebruikers en de Stichting SCSN.

Last updated