Waar te beginnen?

Waarom proces standaardisatie?

Wanneer uw organisatie kampt met processen die tijdrovend zijn met terugkerende werkzaamheden of juist foutgevoelig zijn dan is proces standaardisatie misschien de oplossing. Proces-standaardisatie brengt structuur en zorgt voor tijdwinst. Sterker nog, het verhoogt de kwaliteit en verkleint de kans op fouten. Handmatige processen kosten namelijk enorm veel tijd en geld. Dit komt doordat menselijke handelingen foutgevoelig zijn en te lang duren.

Digitaliseren

Om te beginnen met standaardisatie is het verstandig om in kaart te brengen welke processen uw organisatie wil digitaliseren. Hierbij is het belangrijk dat de huidige processen in kaart worden gebracht om te inventariseren welke processen gedigitaliseerd kunnen worden. Standaardiseren en digitaliseren kunnen een grote impact op de bedrijfsprocessen hebben, echter lange termijn voordelen wegen uiteindelijk vrijwel altijd op tegen de korte termijn nadelen.

Automatiseren

Na het digitaliseren van processen is automatiseren de gebruikelijke vervolgstap. De purchase-to-pay processen waar SCSN in ondersteunt worden gebruikerlijk gedigitaliseerd, en geatomatiseerd in een ERP systeem. Hierbij kan de leverancier van het ERP systeem veelal ondersteuning bieden en ervoor zorgen dat alle interne essentiële processen samen komen in één systeem. Het voordeel hiervan is dat alles vanuit een centrale database op te halen is. Let op! Bij het automatiseren van processenis het extra belangrijk om over de verschillende bedrijfsprocessen heen dezelfde data definities te gebruiken. Deze data is wordt ook wel stamdata genoemd. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om één klantenbestand te hebben wat wordt aangehouden door de gehele organisatie in plaats van decentrale klantenbestanden. Lees hier meer over het creëren van stamdata.

Automatiseren dataverkeer

Ook wanneer de interne processen geautomatiseerd zijn komt er vaak nog een hoop handwerk kijken bij de communicatie met externe organisaties. Dit betekent dat data die wordt ontvangen moet worden gelezen, geïnterpreteerd en meestal manueel in het eigen informatiesysteemmoet worden ingevoerd. Dit kost veel tijd en is foutgevoelig. SCSN biedt een standaard manier van communiceren tussen organisaties doormiddel van afspraken over de technische gegevens uitwisseling en semantische betekenis van berichten zodat zie maar op één manier geïnterpreteerd kunnen worden. Deze technische en semantische standaard wordt door uw zo genoemde service provider, meestal de leverancier van het ERP systeem, geimplementeerd. SCSN is zo opgezet dat een bedrijf maar één keer hoeft te worden aangesloten, waarna het met alle andere aangesloten bedrijven data kan uitwisselen.